xxxx xxx xxx

Căn Hộ Sau 50 Năm Sẽ Như Thế Nào?

Trích điều 126 – Luật Đất Đai 2013 – Quy định đất sử dụng có thời hạn, đang hiện hành:

“Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài,  Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà Nước xem xét gia hạn sử dụng đất…”

Tức sau thời hạn 50 năm, các chủ căn hộ vẫn được quyền sở hữu tài sản trên đất của dự án theo Quy định 126 – Luật đất đai đang hiện hành

Để gia hạn thời gian sở hữu khách hàng phải đóng thêm khoản thuế bổ sung cho giai đoạn tiếp theo:

  • Tổng giá trị thuế đất: 19.328.630.628 VNĐ
  • Tổng NSA của căn hộ đa năng: 90,227,5m2
  • Giá thuê đất/m2: 214,221 đồng/m2
  • Số tiền chủ căn hộ đóng bổ sung để gia hạn cho thời gian sử dụng tiếp theo:

DT 28m2: 5.9 triệu /căn

DT 58m2: 14.4 triệu/căn

 Hết thời hạn sử dụng chung cư được xử lý như thế nào?

Chúc mọi người lựa chọn được căn hộ vừa ý và đặc biệt phù hợp với tầm tài chính của gia đình mình!